Thursday, 4 April 2013

Mohabbat Hum Se Karni Hai


Mohabbat Hum Se Karni Hai Tu Phir Zid Bhi Nahi Karna !!


Ye Zid Bhi Hum Ne Dekhi Hai Ke Sathi chot Jate Hain !!

Mohabbat Hum Se Karni Hai Tu Phir Tohfa Nahi Dena !!

Ye Tohfay Hum Ne Dekhen Hain Bohut Majboor Karte Hain !!

Mohabbat Hum Se Karni Hai Tu Phir Shikwa Nahi Karna !!

Ye Shikway Hum Ne Dekhen Hain Dilon Ko Door Karte Hain !!


No comments:

Post a Comment